Καραμάνου, Άννα

Καραμάνου, Άννα

Η Άννα Καραμάνου είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1997-2004). Εκλέχτηκε στο προεδρείο της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES) και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εργάστηκε για 23 χρόνια στον ΟΤΕ, όπου ανέπτυξε συνδικαλιστική και φεμινιστική δράση, καθώς και ως εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική ισότητας των φύλων. Σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος α) πτυχίου Ελληνικής και Αγγλικής Φιλολογίας, β) μεταπτυχιακού Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών και 3) Διδακτορικού Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.
Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, Ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών. Έχει πάρει το βραβείο Ιπεκτσί για συμβολή στην Ελληνοτουρκική προσέγγιση (1999).
Το βιβλίο της, Η Ευρώπη και τα Δικαιώματα των Γυναικών. Ο εξευρωπαϊσμός σε Ελλάδα και Τουρκία – συγκριτική ανάλυση, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση.

 

Η Άννα Καραμάνου στο άρθρο – μελέτη αναλύει το ζήτημα της πολυπολιτισμικότητας και του πλουραλισμού, επικεντρώνοντας στο θέμα των γυναικών. «Χρειάζονται αναθεωρήσεις και βαθιές αλλαγές στα συστήματα των αξιών μας, πάνω στα οποία έχει οικοδομηθεί ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός, που θεοποιεί τον υλικό πλούτο, που αναπαράγει και ανέχεται τις διακρίσεις, τις ανισότητες, τον κοινωνικό δαρβινισμό, το ρατσισμό και τη βία. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς καμιά διάκριση λόγω φύλου, φυλής, καταγωγής, θρησκείας, ηλικίας, ή σεξουαλικού προσανατολισμού αποτελεί όρο εκ των ων ουκ άνευ για την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων, την καταπολέμηση της βίας και την πρόοδο» σημειώνει η συγγραφέας.