Κώτση, Δέσποινα

Κώτση, Δέσποινα

Η Δέσποινα Κώτση είναι Υποψήφια Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών (ΕΚΠΑ) με θέμα της υπό εκπόνηση διατριβής: το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, ήτοι στο Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο (Νομική Σχολή Αθηνών & Νομική Σχολή Παν/μίου Montesquieu - Bordeaux IV) και στο Διεθνές Δίκαιο & Διπλωματικές Σπουδές (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Είναι δε Δικηγόρος Αθηνών, παρ’ Εφέταις, απασχολούμενη κυρίως σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Παρέχει αμισθί επιστημονική υποστήριξη -εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών- στην Ειδική Μόνιμη Κοινοβουλευτική Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για την Παρακολούθηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Από τις εκδόσεις Cambridge Scholars Publishing, αναμένεται να κυκλοφορήσει ένα Εγχειρίδιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις με τίτλο: “Α Handbook on Discretion in Public Procurement”. Στο ενεργητικό της προστίθενται σειρά από διακρίσεις (οκτώ) σε Πανελλήνιους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς.

"Όποια κι αν είναι η τυχηρά ιστορική συγκυρία και όσες νομολογιακές κατασκευές και εάν περικυκλώσουν μία εξαιρετική και επείγουσα κατάσταση, ώστε να ονοματιστούν νομικά αναγκαίοι οι περιορισμοί των φυσικών ελευθεριών, στο βάθρο τους στέκει η πολιτειακή ηθική μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Αυτή επιβάλλει ότι η ακολοθούμενη νομοθετική οδός που εκ των συνθηκών θα επιλεγεί, μπορεί μεν να είναι η ταχίστη δυνατή, αλλά θα ενσωματώνει δικλείδες ελέγχου και θα έχει στέρεες τις φερέγγυες ρήτρες προστασίας των ζωτικών συμφερόντων του ατόμου. "