Ψυχάλης, Μάριος

Ψυχάλης, Μάριος

Ο Μάριος Ψυχάλης έχει πραγματοποιήσει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην δημόσια διοίκηση και τα οικονομικά. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενώ ασκεί το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού. Είναι μέλος την Κεντρικής Επιτροπής της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ και συμμετείχε ως υποψήφιος βουλευτής της Β΄ περιφέρειας Αθηνών τον Ιανουάριο και Σεπτέμβριο του 2015.

 

Ο Μάριος Ψυχάλης περιγράφει ένα νέο Παραγωγικό Μοντέλο εκκινώντας από την εκτίμηση ότι «το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελληνικής οικονομίας δεν βρίσκεται στον πρωτογενή ή δευτερογενή τομέα, αλλά στον τριτογενή». Το νέο παραγωγικό μοντέλο, σύμφωνα με τον συγγραφέα, βασίζεται στη συνέργεια, τη συλλειτουργία και την αρμονική σχέση μεταξύ τριών τομέων: Clustering, Startups, Venture Capital – «Τρείς έννοιες, σε τέσσερις λέξεις που απουσιάζουν από την Ελληνική Οικονομία», όπως σχολιάζει. «Η Ελληνική πολιτεία πρέπει να υιοθετήσει την ευρωπαϊκή πολιτική καινοτομίας» εκτιμά ο συγγραφέας και τονίζει πως «στην αγορά υπάρχει υψηλή συγκέντρωση, υψηλό περιθώριο κέρδους ενώ υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην είσοδο νέων επιχειρήσεων»