Καστώρης, Χρήστος

Καστώρης, Χρήστος

Ο Χρήστος Καστώρης γεννήθηκε το 1950 και είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Διδάκτωρ Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Από το 1973 έως το 1976 διετέλεσε έμμισθος βοηθός ερευνητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και από το 1976 έως το 1977, Τακτικός Επιμελητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 1977 έως το 1980 εργάστηκε ως Εξειδικευμένος Μηχανικός Συστημάτων Μετάδοσης στη Διεύθυνση Ερευνών ΟΤΕ και από το 1980 έως το 1987 ως Μηχανικός Δικτύων, καθώς και Προϊστάμενος Τηλεφωνικών Κέντρων στο Νομό Μαγνησίας. Κατείχε επίσης τη θέση του Senior System Engineer των κέντρων AXE της  Ericsson/Intracom από το 1988 έως το 1992 και τη θέση του System Engineer στην εταιρεία ΑΤ&Τ το 1992. Από το 1992 έως το 1996 ο Χρήστος Καστώρης διετέλεσε Προϊστάμενος Διεθνών Υπεραστικών Κέντρων Θεσσαλονίκης, ενώ από το 1996 έως το 2006 διετέλεσε Περιφερειακός Διευθυντής του ΟΤΕ στην Θεσσαλία. Έχει πραγματοποιήσει σειρά δημοσιεύσεων και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια με θέμα τις τηλεπικοινωνίες. Διετέλεσε μέλος του ΔΣ  και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του ομίλου ΟΤΕ  από τον Οκτώβριο του 2013 έως και τον Μάρτιο του 2015. Σήμερα,είναι μέλος του Συμβουλίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Ο Χρήστος Καστώρης  μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά και Τούρκικα.

Στο άρθρο του ο Χρήστος Καστώρης αναλύει την κατάσταση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών σήμερα και τις προκλήσεις για ανάπτυξη και επενδύσεις που προσφέρουν. «Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών αποτελούν τον στέρεο πυλώνα μιας βιώσιμης ανάπτυξης» σημειώνει ο συγγραφέας τονίζοντας όμως ότι η Ευρώπη στερείται μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς για τις τηλεπικοινωνίες λόγω του κατακερματισμού της σε διακριτές εθνικές αγορές. «Ο μετασχηματισμός των Telecom Operators από δίκτυο-κεντρικές εταιρείες σε εταιρείες λογισμο-κεντρικές είναι το κλειδί της επιτυχίας» τονίζει σημειώνοντας οτι «η ανάπτυξη μεγάλων οικονομιών κλίμακας είναι το κρίσιμο στοιχείο για την γιγάντωση των ευρυζωνικών δικτύων επόμενης γενιάς σ’ όλη την Ευρώπη»