Κοτταρίδη, Κωνσταντίνα

Κοτταρίδη, Κωνσταντίνα

Η Κωνσταντίνα Κοτταρίδη είναι Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι κάτοχος Προπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στα Οικονομικά από το Οικονομικού Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc.) Οικονομικής Επιστήμης του Iowa State University (ISU) – USA με “Minor” από το Τμήμα Στατιστικής με πλήρη υποτροφία του Αμερικανικού Πανεπιστημίου και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με υποτροφία του Ιδρύματος Προποντίς. Υπήρξε μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενώ έχει διδάξει στο Iowa State University (ΗΠΑ), στο London School of Economics (ΗΒ), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Έχει συμμετάσχει ως ερευνήτρια σε μια σειρά ερευνητικών προγραμμάτων και έχει παρουσιάσει το έργο της σε πάνω από 35 διεθνή συνέδρια. Τα ερευνητικά της αντικείμενα αφορούν την Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση, τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις με έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τη διεθνοποίησή τους. Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή έγκριτα περιοδικά και έχει λάβει σειρά ετεροαναφορών. 
Είναι Ειδικός Σύμβουλος στο Παρατηρητήριο για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ και μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ενώ έχει επίσης διατελέσει μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Τον Δεκέμβριο του 2015 εκλέχτηκε ομόφωνα ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ακαδημίας Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Επιχειρηματικότητας (European International Business Academy). 

 

Η Κωνσταντίνα Κοτταρίδη θίγει το κρίσιμο ζήτημα της μετανάστευσης ανθρώπων με δεξιότητες (brain drain). «Η διαρροή εγκεφάλων εγείρει σοβαρές ανησυχίες για τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προοπτικές της Ελλάδας ως προς την ανάκαμψή της» τονίζει καθώς «το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί ουσιαστική παράμετρο για την ανάκαμψη της οικονομίας και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης». Η συγγραφέας προτείνει πολιτικές για τον μετριασμό της φυγής του ανθρώπινου κεφαλαίου, μια εκ των οποίων είναι «η δημιουργία ανταγωνιστικού και ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος» καθώς και πολιτικές για τον επαναπατρισμό των ταλέντων. Αν δεν ληφθούν σύντομα μέτρα αναστροφής της τάσης φυγής, σημειώνει, η Ελλάδα θα οδηγηθεί αναπόφευκτα στη φτωχοποίηση.