Ροδόπουλος, Νικόλαος

Ροδόπουλος, Νικόλαος

Ροδόπουλος Νικόλαος,  τ. πρόεδρος (2015 - 2021) και ιδρυτικό μέλος (1994) της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Εφοδιαστικής (Logistics) του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέλος Γενικού Συμβουλίου ΣΕΒ, επιστημονικός σύμβουλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ). Επιχειρηματικά δραστηριοποιούμαι ως Πρόεδρος & CEO της OnLine Data AE, και Executive Director της YES-Advisory.

"Σε λίγες μέρες κλείνει ένας χρόνος μιας πρωτόγνωρης κατάστασης που δημιουργήθηκε από την πανδημία του Covid-19. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία της ανθρωπότητας, ούτε σε εμπόλεμη κατάσταση, υπήρξε ταυτόχρονη παύση της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάθε χώρα, από την πιο ισχυρή, μέχρι και την πιο αδύναμη, ακολούθησε το μοντέλο της κοινωνικοοικονομικής απομόνωσης Η εξάπλωση του Covid-19 επηρέασε και επηρεάζει τις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο με τρόπο που είναι αδύνατο να αξιολογηθεί ή να μοντελοποιηθεί. Πολλές από τις πληγείσες χώρες βρίσκονται στο επίκεντρο των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και ως εκ τούτου, έχουν δει να εξαντλούνται τα περιθώρια αντίδρασης, με αποτέλεσμα μια συνεχιζόμενη και ανεξέλεγκτη διαταραχή."