Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ V: Από την κρίση στην κανονικότητα ή η κρίση ως κανονικότητα ; O ΚΥΚΛΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, σε συνεργασία με τη ΣΥΜΕΩΝ Γ. ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΑΕ, διοργανώνουν για πέμπτη συνεχή χρονιά το ετήσιο συνέδριο Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ, στις 11- 12 Οκτωβρίου 2021, με κεντρικό θέμα το ερώτημα: Από την κρίση στην κανονικότητα ή η κρίση ως κανονικότητα;
Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ VΙ: Εθνική στρατηγική και διεθνής περιδίνηση O ΚΥΚΛΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, σε συνεργασία με τη TSOMOKOS,, διοργανώνουν για πέμπτη συνεχή χρονιά το ετήσιο συνέδριο Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ, στις 3- 4 Οκτωβρίου 2022, με κεντρικό θέμα το ερώτημα: Εθνική στρατηγική και διεθνής περιδίνηση
Σελίδα 3 από 17